Förhoppningar

Ett beskriva sina förhoppningar är väldigt nära att “visa entusiasm”:/entusiasm. Dina förhoppningar ska vara relevanta för det jobb du kommer att utföra. Det är t.ex. inte så relevant att visa förhoppning om att bli chef när du söker till någon mycket lägre tjänst än så. Det är inte relevant till den tjänsten du faktiskt ska utföra.

Om du söker till ett utannonserat jobb så är det speciellt bra att matcha de nyckelord som nämns i annonsen. Det visar att du förstår vad det är de söker och att du faktiskt har ambitioner som uppfyller deras sökprofil. Det visar också att du kan komma med egna idér och har intresse att driva dina förslag. Det är ofta som företag söker någon som har en kunskap som saknas i deras organisation, företaget räknar med att du är den som kan genomsyra alla med den kunskap du besitter. (Det är faktiskt mindre vanligt att företaget anger nyckelkompetenser som deras anställda redan har, för att du ska passa in.)

Knep

Utbildning

I din utbildning så har du mött många olika typer av verksamheter och sysselsättningar. Kanske har du gått någon kurs som verkligen öppnat ögonen för dig. Du kan vara “cutting edge” inom något område som ej än tillämpas i företag än, och du vill omsätta din teoretiska kunskap i praktiken.

Arbetslivserfarenhet

Vad man än jobbar med ett längre tag leder till att man inser saker som kan förbättras. Det troliga är att andra arbetsplatser i samma bransch också har de problem som du har identifierat. Detta är en otroligt kraftfull insikt från din sida om du också har en vision om vad man kan göra istället. Du måste få med det i en ansökan!

Fortsätt läsa om hur man utformar sitt personliga brev.