Skriva jobbansökning på engelska

För vissa jobb kan det vara bättre att använda engelska som språk i ansökningen. Detta gäller främst för brancher som är väldigt internationella eller företag som är verksamma i många länder.

Anledningen är att dessa företag ofta har en hel del personal som kanske inte kan någon svenska alls, eller kan det ganska dåligt. Att då skriva på engelska ger dig två fördelar:

En liten ordlista:

Personligt brev Cover letter
CV Resumé
Målsättning Objective
Utbildning Education
Arbetserfarenhet Work experience
Referenser References